publicerad: 2021  
hell
interjektion
ålderdomligt ut­tryck för hög­stämd hälsning el. hyllning
hell dig du höga Nord!
belagt sedan 1430-talet (De sju sakramenten (Svenska Kyrkobruk)); fornsvenska häll, eg. böjnings­form av hel i bet. 'oskadd, frisk; lycklig'; urspr. ur välgångsönskningar som (far) hell!, (lev) hell!; jfr ur­sprung till helig, 1hälsa!!