SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
helst adverb 1hellre än allt annat NollJFRcohyponymgärna 1cohyponymhellre allra helst vill hon bara vara i fredjag vill helst inte tala om sakensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hälzt; jfr heller, hellre 2i synnerhet ngt åld.Nollpriset var rimligt, helst om man betänker hur säll­synt boken ärsedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagen3i vissa ut­tryck av typenvem som helst (utan precisering) av alla tänkbara möjligheter i fråga om person, plats, tid­punkt etc.; vanligen för att ut­trycka att dessa är god­tyckliga Nollvem som helst kunde se att hon var ledsenäv. som rent förstärknings­ord i negerade samman­hangde kunde inte se några som helst tecken på bättringäv. i ut­tryck för mycket hög grad av ngtvard.hon var hur lycklig som helsthur som helstsehur 2 när som helstse2när var som helstse1var sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen