publicerad: 2021  
kär kärt kära
adjektiv
1 som känner kärlek till viss person
kära ner sig; blixtkär; nykär; störtkär
kär (i någon)
han är kär i sin granne; hon har gått och blivit kär; de är kära i var­andra; pirret i magen när man är kär; vad gör man när man har en partner men blir kär i en annan?
äv. för att ut­trycka positiv attityd i all­mänhet i sammansättn.
barnkär; hemkär
kär som en klockar­katt mycket förälskadhan var kär som en klockar­katt och lycklig i hela kroppen
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska kär; av fornfranska cher, lat. ca´rus med samma betydelse; jfr ur­sprung till karess
2 som man tycker mycket om eller blir mycket glad över
JFR dyr 2
(någon) kär
hans kära syster; en kär gäst; ett kärt minne; en kär tillflykts­ort; en kär plikt; hennes käraste nöje; ett kärt besök
ibland i konstruktioner med en sorts objekt
hon är mig kär
ofta substantiverat
mina kära där­hemma; min hjärtans kär; våra nära och kära
spec. vid hän­vändelse i brev och dylikt
käre Erik!; kära hälsningar
äv. all­mänt förstärkande i vissa ut­rop
men kära du!
kära hjärtanes se hjärta
kära nån! var­dagligtut­tryck för förvåning, bestörtning eller dylikt: kära nån, vad klockan är mycket!; kära nån, det var inte meningen att såra dig!
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen