publicerad: 2021  
hemsk hemskt hemska
adjektiv
som in­ger rysningar eller skräckkänslor
hemsk (för någon) (att+verb)
en hemsk dröm; en hemsk olycka; en hemsk sanning; göra en hemsk upp­täckt; deras hemska upp­levelser under kriget
äv. försvagat som in­ger (estetiskt) obehag
en hemsk tapet; en hemsk röst som skär i öronen
i adverbiell an­vändning äv. som rent förstärknings­ord var­dagligt oerhört
JFR jätte-
både katt­ungar och hund­valpar kan vara hemskt söta; det var hemskt roligt att träffas
hemska tanke! se tanke
belagt sedan 1805 i sin nuv. bet.; jfr fornsvenska hemsker 'dum; försagd', eg. 'som bara har vistats hemma'; bildn. till 1hem!!; jfr ur­sprung till inhemsk