publicerad: 2021  
hen objektsform hen äv. henom
pronomen
hen´
1 köns­neutral benämning på person som är om­talad, eventuellt implicit, i samman­hanget
JFR 2den 1, han, hon
läraren kan an­vända vilken metod hen vill; vad ger man i present till hen som har allt?; prenumeranten kan av­sluta sin prenumeration när hen önskar
belagt sedan 1966
2 benämning på person som inte vill eller kan kategorisera sig som en­tydigt man eller kvinna
jag före­drar att ni talar om mig som hen
belagt sedan 2005