SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
henn`es pronomen som till­hör eller har an­knytning till henne dvs. kvinnan el. flickan som om­talas i samman­hanget NollJFRcohyponym2dess 2cohyponymhans hennes nya bilhennes fäst­manhennes o­ro för barnenHennes excellensseexcellens Hennes Majestät (drottningen)semajestät 1 Hennes nådsenåd 3 sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Fröslunda, Upplandvanligen runform henaR, fornsv. hännar, hännas, hennes, genitiv­form av hon