SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hiatus [hia`-el.hia´-] substantiv ~en hiat·us·enmöte mellan två var för sig stavelse­bildande vokal­ljud admin.språkvet.SYN.synonymvokalmöte JFRcohyponymdiftong i ordet ”juniafton” har vi ett exempel på hiatussedan 1811av lat. hia´tus ’öppning; gap’