publicerad: 2021  
hindersprövning hinders­prövningen hinders­prövningar
hinders|­pröv·ning·en
substantiv
hin`dersprövning
prövning som genom­förs före vigsel i syfte att fast­ställa att inga hinder för äktenskap finns t.ex. att de blivande makarna är nära släkt med var­andra
JFR lysning
belagt sedan 1969