publicerad: 2021  
hirs hirsen
hirs·en
substantiv
hirs´
ett sädes­slag med små rundade ax i tät vippa odlat för fram­ställning av mat och kreaturs­foder
vipphirs
äv. om besläktade gräsväxter vanligen i sammansättn.
hirssläktet; kolvhirs; pärlhirs
belagt sedan mitten el. senare hälften av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska hers, hirs; av tyska Hirse; germ. ord av dunkelt urspr.