publicerad: 2021  
histologi histologin
histo·login
substantiv
[-gi´]
läran om kroppens vävnader
belagt sedan 1824; till grek. histos´ 'vävnad' och log´os '(en) lära'