publicerad: 2021  
historiebruk historie­bruket
hist·orie|­bruk·et
substantiv
histo`riebruk
an­vändning av historien för speciella syften t.ex. för att vinna politiska för­delar, men äv. för att vinna fördjupad kunskap om sam­tiden
belagt sedan 1982