publicerad: 2021  
historia historien ibland historian, historier
substantiv
histo´ria
1 knappast plur. (vetenskapen om) mänsklighetens politiska, sociala och kulturella ut­veckling fr.o.m. den tid då skriftligt käll­material börjar finnas; om mänskligheten i sin helhet el. t.ex. någon nation
historicism; historiebok; historieskrivning; kulturhistoria; vetenskapshistoria; världshistoria
all­män historia; den svenska historien; historiens största fält­slag; historiens upp­gift an­sågs vara att skildra händelse­förloppet exakt så som det egentligen varit
äv. om mot­svarande skol­ämne
hon fick MVG i historia
ibland om historien tänkt som personligt verkande väsen
Historien skall fri­känna mig!
sär­skilt i vissa ut­tryck för att en händelse el. en handling är anmärknings­värd el. att en person har gjort en ena­stående in­sats
ett klack­mål som kommer att gå till historien; väljarna skrev historia genom att rösta fram en socialistisk regering
ibland äv. i ut­tryck för att något till­hör det förflutna
han var bra i VM för tre år sedan, men det är historia nu
äv. om fram­ställning av det förflutna
Grimbergs svenska historia
belagt sedan 1559; fornsvenska historia 'historia; legend'; av grek. histori´a 'under­sökning'; av samma urspr. som veta; jfr ur­sprung till polyhistor, story
2 berättande åter­givning av händelse­kedja
en historia (om någon/något/att+verb/sats)
en historia (om någon)
en historia (om något)
en historia (om sats)
en historia (om att+verb)
NN läser en nyskriven historia på Bokens dag
spec. mycket kort berättelse som helt lever på en av­slutande poäng
skabrösa historier; dumma historier om norr­män; berätta roliga historier; han förstörde historien genom att av­slöja poängen för tidigt
ibland om så­dan berättelse tänkt som en sorts person
hur det sedan gick förtäljer inte historien
ibland äv. i ut­tryck för att man för­kortar en berättelse
för att göra en lång historia kort så gifte de sig ett år senare
ibland äv. i ut­tryck för att man inte vill berätta mer
sedan skilde de sig, men det är en annan historia
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
3 i bestämd form oftahistorian (anmärknings­värd) händelse
fruntimmershistorier
en skön historia; det där med den sönder­slagna rutan var ju en tråkig historia
äv. om före­mål
fick­räknaren är en sinn­rik historia
belagt sedan 1492 Prosadikter från Sveriges medeltid
Historier från Färs. Titel på novellsamling av Fritiof Nilsson Piraten (1940)