publicerad: 2021  
historiskt
hist·or·iskt
adverb
histo´riskt
i oöverträffad ut­sträckning genom hela historien (el. åt­minstone längre tids­period)
en historiskt låg ränta; en historiskt stor valförlust
belagt sedan 1976