SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hobby [håb´y] substantiv ~n, plur. ~er äv. hobbies hobby·eraktiv verksamhet som man regel­bundet och av ren­odlat intresse ägnar sig åt på fri­tiden ofta med in­slag av skapande (sällan t.ex. om läsning) spel.JFRcohyponymintresse 3 hobbyrumhans hobby är modell­flygplanmåleriet var bara en hobby, inte ett leve­brödsedan 1916av eng. hobby med samma betydelse, trol. bildat till en smeknamnsform av Robert