publicerad: 2021  
hoj hojen hojar
hoj·en
substantiv
[håj´]
1 var­dagligt cykel
ta hojen till affären; laga punka på hojen
äv. ut­vidgat motorcykel
hojtillbehör; förstahoj
ta fram hojen på våren
belagt sedan 1911; trol. identiskt med hoj 2
2 historiskt typ av mindre, en- eller två­mastat far­tyg ur­sprungligen holländskt
belagt sedan 1768; av engelska hoy 'litet segel­fartyg'; av äldre nederländska hoei med samma betydelse