publicerad: 2021  
hojta hojtade hojtat
verb
[håj`-]
ropa högt för att på­kalla upp­märksamhet
JFR hoa
någon hojtar (på/åt någon)
någon hojtar (någon)
någon hojtar (åt någon)
någon hojtar (något/sats)
någon hojtar (något)
någon hojtar (sats)
"Hallå, ni där­borta", hojtade han
belagt sedan 1678; sv. dial. hojta; bildn. till hoj, utrops­ord; jfr ur­sprung till ohoj
hojtahojtande, hojt