publicerad: 2021  
hoplappa hoplappade hoplappat
verb
ho`plappa
vanligen lös förbindelse i formenlappa ihop nöd­torftigt av­hjälpa brist hos något som skadats, fallit sönder eller dylikt
någon hoplappar något
ett gammalt hop­lappat segel
spec. förse med bandage
någon hoplappar någon
han kom hem från sjuk­huset hop­lappad och på kryckor
belagt sedan 1673
hoplappahoplappande, hoplappning