SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hos preposition (med vistelse) i an­slutning till ngn person; särsk. i fråga om vistelse i ngns hem men äv. all­männare Nollhemma hos osshan är på besök hos sina släktingarhon är hos en kompiskom och sitt här hos mig i soffanplån­boken fanns hos NNbadrums­skåp kan man köpa hos järn­handlarenäv. med försvagad rumsbetydelse, särsk. för att ut­trycka viss relation, kontakt e.d.han är an­ställd hos en arkitekthon sökte hjälp hos läkarede sökte pengar hos Byggforskningsrådethan är väl an­skriven hos chefenäv. abstraktare, spec. för att till­skriva ngn (äv. djur el. växt) en viss egenskap, känsla e.d.hos vissa fågel­arter är vingarna svagt ut­veckladeen ny in­ställning hos befolkningenför­slaget väckte hän­förelse hos demdet är en o­vana hos honomspec. äv. för att an­ge att ngt till­hör en konstnärs produktion e.d.hos Bellman finner man ofta över­raskande rimsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hos, trol. urspr. o­betonad bi­form av hus