SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
humi´d adjektiv, neutr. undviks hum·idsom känne­tecknas av riklig neder­börd om klimat, tids­period el. om­råde i vetenskapliga samman­hangadmin.geogr.vetenskapl.MOTSATSantonymarid sedan 1884av lat. (h)u´midus ’fuktig, vatten­haltig’