publicerad: 2021  
humus humusen
hum·us·en
substantiv
hu´mus
ned­brutna organiska bestånds­delar i jorden av djur- eller växt­ursprung och av stor betydelse för växternas ut­veckling
humushalt; humussyra; humusämne; råhumus
belagt sedan 1813; av lat. hum´us 'jord; mull'