SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hus substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en, åld. dativ ~e hus·et1upp­byggd konstruktion som består av ett system av våg­räta och lod­räta ytor som av­gränsar ett slutet ut­rymme av­sett för boende, vistelse, förvaring e.d. vanligen av relativt begränsad storlek, ofta för ett el. ett få­tal hus­håll arkit.JFRcohyponymbyggnad 1 husgrundhuslängahustakbadhusbostadshusbåthushyreshushöghushönshusradhusstenhusträhusväxthusbygga husfrån det inre av huset hördes rösterunder semestern hyrde de ett hus på väst­kustenfamiljen har köpt ett gammalt hus med stor tomtspec. om offentlig el. gemensam byggnad, ofta med ton­vikt på verksamhetenvanligen i sammansättn. kulturhusläkarhusmissionshuspolishusFolkets hushusets vinofta särsk. med tanke på gruppen av inne­boende el. verkande personer, spec. om familj e.d.fadershusetherrn i husetdottern i husetett gäst­fritt husspec. äv. om en­dera av delarna av två­delat parlament, särsk. i Eng­land och USAvanligen i sammansättn. representanthusetunderhusetöverhusetfullt husut­såltdet finns bara ett få­tal konsert­biljetter kvar och arrangörerna räknar med fullt hus ○ äv. all­männareså fort solen tittar fram är det fullt hus på gården Guds huskyrko­rummetgå man ur husese1man 4 gå på husetgå på toalettenvard.han tar all­tid med sig en bok när han ska gå på huset göra rent hus (med ngt)1helt av­skaffa (ngt)Erik XIV gjorde rent hus med många lediga dagar men behöll bland annat Marie bebådelse­dag 2göra upp (med ngt)efter interna konflikter gör hon rent hus med det parti som en gång förde henne till riks­dagen ha/hålla öppet husta emot gäster eller besökare när som helst på dagenofta dock mellan vissa klockslagpå sin 60-årsdag hade han öppet hus mellan klockan ett och fem Herrens huskyrko­rummethålla husvistaspå viss platsvar mannen har hållit hus sedan fri­givningen är o­känt se om sitt husordna sina an­gelägenheterpå bästa sätturspr. bibl.turbulensen på börsen fick många små­sparare att se om sitt hus sjuka hushus med felaktigheter som på­verkar de boendes hälsat. ex. olämpliga byggnadsmaterial el. dålig ventilationvistelse i sjuka hus kan inne­bära ökad risk för allergier stor som ett husse1stor 1 ta hus i helvete/helsikebli ett förskräckligt rabalderstarkt vard.när kaffe­automaten av­lägsnades tog det hus i hel­vete bland personalen tala om rep i hängd mans husserep 1 vad huset förmårvad som kan åstad­kommas med de resurser som finns hemmamuseet har plockat fram allt vad huset förmår in­för in­vigningen av de nya lokalerna äta ngn ur husetäta allt­för mycket av ngns matngt vard.hennes glupska ton­åringar åt henne ur huset sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Aspö, Södermanlandvanligen runform hus (i sammansättn.), fornsv. hus; gemens. germ. ord, urspr. trol. ’hölje’; jfr hos, hysa 2vanligen i sammansättn. naturligt slutet ut­rymme af.zool.fröhuskärnhussnigeln med sitt husäv. om slutet ut­rymme som ut­gör del av konstruktion och inte an­vänds för förvaringkompasshusvevhussedan 900–1000-talet (i sammansättn.)runristat bronsbeslag, Vä, Skåne (Danmarks Runeindskrifter)3släkt med förnäma anor särsk. om furstesläkt släkt.huset Bernadottehabs­burgska husetäv. om firma e.d., särsk. firma som i flera generationer till­hört samma släkthandelshusmodehushuset Bonnier, det kända bok­förlagethuset (NAMN)sedan 1526