publicerad: 2021  
husse hussen hussar
huss·en
substantiv
huss`e
man som (äger och) sköter om visst djur vanligen hund el. katt; vanligen om personen i förhållande till djuret
någots husse husse till något
hunden lyder bara sin husse
belagt sedan 1911; smeksam förk. av husbonde