publicerad: 2021  
hyf hyfen hyfer
substantiv
vanligen plur. cell­tråd som bygger upp en svamp eller lav
förgrenade hyfer; svampens mycelium består av hyfer
belagt sedan 1863; av grek. hyphe´ 'vävnad'