publicerad: 2021  
hygienisk hygieniskt hygieniska
hygi·en·isk
adjektiv
[hygie´n-]
1 som har att göra med renlighet och hälso­vård
restaurangen stängdes av hygieniska skäl
äv. något ut­vidgat i sammansättn.
mentalhygienisk
belagt sedan 1852
2 som känne­tecknas av renlighet och sundhet
det var inte så hygieniskt på toaletten; hygieniskt förpackade livs­medel (adverbial)
belagt sedan 1901