SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hy`permodern adjektiv ~t hyper|­mod·ernytterligt modern om före­teelser av o­lika slag admin.tid.en hypermodern villaspec. om konst­riktning, teori e.d., ofta med bi­betydelse av svår­begriplighetde hypermoderna teorierna om sam­bandet mellan energi och massasedan 1892