publicerad: 2021  
hysta hystade hystat
verb
hys`ta
dialektalt kasta genom att svänga armen kring dess ned­hängande vilo­läge
hysta något
flickorna stod och hystade boll
äv. all­männare kasta med god­tycklig teknik
belagt sedan 1886; sv. dial. hysta; trol. ljud­härmande och besläktat med hyss
hystahystande, hystning