publicerad: 2021  
identifiera identifierade identifierat
verb
identifie´ra
ur­skilja och en­tydigt bestämma som viss, väl specificerad före­teelse
någon identifierar någon/något (med någon/något)
någon identifierar någon (med någon)
någon identifierar någon (med något)
någon identifierar något (med någon)
någon identifierar något (med något)
det var svårt att identifiera huset i mörkret; en art som identifierades och beskrevs 1885
sär­skilt med av­seende på person fast­ställa identiteten av
polisen har nu identifierat den mördade
äv. till­skriva samma identitet som någon annan
man kan inte identifiera författaren med bokens huvud­person
belagt sedan 1811; till identisk
identifieraidentifierande, identifiering, identifikation