publicerad: 2021  
ideogram ideogrammet, plural ideogram, bestämd plural ideogrammen
ideo·gramm·et
substantiv
ideogram´
skriv­tecken som står för begrepp och inte för språk­ljud (el. stavelse)
paragraf- och procent­tecknen, allt­så § och %, är exempel på ideogram
belagt sedan 1875; till grek. ide´a 'bild; form; begrepp' och gramm´a 'bok­stav; det skrivna'