SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
idiom [´m] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en idi·om·et1(talat) språk i genuint bruk språkvet.hennes syd­svenska idiomsedan 1794av grek. idi´oma ’egenhet’ 2fast ut­tryck vars inne­börd inte fram­går av de in­gående ordens betydelser språkvet.idiomet ”kila runt hörnet” betyder ”dö”sedan 1945