publicerad: 2021  
idol idolen idoler
id·ol·en
substantiv
[-å´l]
person som är före­mål för intensiv beundran särsk. av ungdomar; spec. om artister av olika slag
idoldyrkan; idolporträtt; popidol; ungdomsidol
(någons) idol en idol (för någon)
flickorna ville ha idolens namn­teckning
ur­sprungligen (och i fack­mässiga samman­hang än­nu) djur- eller människo­figur med rituell funktion
belagt sedan 1797; via lat. av grek. ei´dolon 'gestalt; bild; av­guda­bild'; jfr ur­sprung till idyll