publicerad: 2021  
ikläda iklädde iklätt, presens ikläder
även
iklä iklädde iklätt, presens iklär
verb
i`kläda el. i`klä
vanligen refl. el. perfekt particip ta på klädes­plagg eller dylikt
någon ikläder någon något
supportrarna iklädde sig hemma­lagets tröjor
refl. ofta bildligt om att ta på sig visst an­svar eller dylikt formellt
styrelsen ikläder sig inget an­svar; han iklädde sig rollen som medlare
belagt sedan 1541
iklädaiklädande, iklädning