SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
i`la verb ~de ~t il·ar1brådskande förflytta sig NollJFRcohyponymhasta 1cohyponymskynda stats­ministern ilade vidare till press­konferensenäv. bildligt om icke-levande före­teelserilande molnila (ngnstans)sedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanfornsv. ila; av lågty. ilen med samma betydelse; ev. besl. med lat. i´re ’gå’ och med il 2kännas en plötslig rysning eller smärt­förnimmelse med.det ilade i tändernatänderna iladeila (ngnstans)sedan 1740sv. dial. ila ’storma; vina’; till il Subst.:vbid1-191362ilande, ilning (till 2)