SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
imaginär [-∫inä´r] adjektiv ~t im·ag·in·är1bara in­billad admin.psykol.ett imaginärt landskapsedan 1759av fra. imaginaire med samma betydelse; av lat. imagina´rius ’skenbar’, till ima´go ’bild; sken­bild’; jfr image 2som vid multiplikation med sig själv ger en negativ produkt om viss, abstrakt, typ av tal admin.mat.reella och imaginära talden imaginära enheten ”i”sedan 1772