publicerad: 2021  
impedans impedansen
im·ped·ans·en
substantiv
[-an´s] äv. [-aŋ´s]
elektriskt mot­stånd i växel­ströms­krets
belagt sedan 1900; av engelska impedance 'hinder; mot­stånd'; till lat. impedi´re 'hindra'; jfr ur­sprung till impediment