SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
imperialis´tisk adjektiv ~t im·peri·al·ist·isksom ut­märker imperialismen admin.pol.imperialistisk aggressionimperialistisk politikäv.som för en politik i imperialismens anda 1800-talets imperialistiska Eng­landsedan 1905