SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
impregnera [-preŋne´-el.-prenje´-] verb ~de ~t im·pregn·er·arofta perf. part. göra (vatten)tät eller motstånds­kraftig mot ned­brytning genom till­sats av ämnen med isolerande m.m. egenskaper tekn.impregnerat träjackan var inte impregnerad så han blev genom­blötimpregnera ngt (med ngt)sedan 1856av fra. imprégner ’genom­syra; impregnera’; av lat. imprægna´re ’befrukta’; jfr pregnant Subst.:vbid1-191923impregnerande, impregnering