publicerad: 2021  
imrör im­röret, plural im­rör, bestämd plural im­rören
im|­rör·et
substantiv
im`rör
utsugnings­kanal för luft från kök, tvätt­stuga eller dylikt
belagt sedan 1875