SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`ackordera verb ~de ~t in|­ac·kord·er·arvanligen perf. part. skaffa (ngn) permanent kost och logi i ngn annans bo­stad e.d. serv.under studie­åren bodde hon inackorderad hos en änkainackordera ngn/ngt (hos ngn), inackordera ngn/ngt (ngnstans)sedan 1791se ackord, ackordera Subst.:vbid1-192008inackorderande, inackordering