publicerad: 2021  
incidens incidensen
in·cid·ens·en
substantiv
inciden´s
(mått på) sjukdoms­förekomst i en befolkning t.ex. av sjukdomsfall under en viss period
incidens för primär levercancer i Sverige
belagt sedan 1969; se ur­sprung till incident