SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
indigenatsrätt [-gena`ts-] substantiv ~en indigen·ats|­rätt·enin­födda personers rätt till före­träde vid tjänste­tillsättning på hem­orten särsk. för präster histor.samh.sedan 1788bildn. till lat. indig´ena ’in­föding’