SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`doeuropeisk adjektiv ~t indo|­europe·isksom till­hör den dominerande språk­gruppen i Europa och västra Asien land.språkvet.till de indoeuropeiska språken hör bl.a. germanska, slaviska och romanska språk och även persiska och många språk i Indiensedan 1849till grek. indos´ ’indisk’ och europeisk