publicerad: 2021  
dra in drog dragit, presens drar
drag·it in
verb
dra in´
1 blanda in någon (i något vanligen oönskat samman­hang)
någon drar in någon/något (i något)
någon drar in någon (i något)
någon drar in något (i något)
dra inte in mig i det här!; hon drogs in i en konflikt på jobbet
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
2 äv. fast sammansättn., se indra upp­häva giltigheten av
indragande; indragning
någon drar in något
dra in kör­kortet; hans läkar­legitimation drogs in
upp­höra att ge (ekonomiska) förut­sättningar för
dra in ekonomiskt bi­stånd; kommunen skär ner an­slagen så de måste dra in tre tjänster
begära att fel­aktig vara eller dylikt lämnas till­baka
före­taget tvingades dra in produkten efter många klago­mål
dra in klorna se klo
belagt sedan 1649
3 minska om­fattning
någon drar in på något
dra in på ut­gifterna; hyres­värden har på senare tid dragit in på under­hållet av fastigheten
belagt sedan 1847
4 närma sig och på­verka med kraft särsk. om (dåligt) väder
något drar in (någonstans)
stormen drog in över land; ett snö­oväder har under dagen dragit in över Bohus­län
belagt sedan 1521
5 var­dagligt ta värde i besittning
JFR håva
någon drar in belopp
de har lyckats dra in 75 miljoner i risk­kapital; hur mycket drar du in per månad?
äv. all­männare
någon drar in något
den nya säljaren har dragit in många nya kunder till firman
belagt sedan 1541