publicerad: 2021  
induktionsapparat induktions­apparaten induktions­apparater
in·dukt·ions|­ap·par·at·en
substantiv
[-∫o`ns-]
elektrisk apparat för alstring av höga spänningar
belagt sedan 1840