publicerad: 2021  
magnat magnaten magnater
magn·at·en
substantiv
[maŋna´t]
rik och mäktig man särsk. (förr) om stora jord­ägare i vissa länder i Öst­europa
äv. all­männare
industrimagnat
belagt sedan 1662; till medeltidslat. magna´tes 'stor­män', till lat. ma´gnus 'stor'; jfr ur­sprung till magnifik