SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
industri`semester substantiv ~n industrisemestrar industri|­sem·estr·arvanligen best. f. sing. period när de flesta industri­arbetare har semester i stort sett samman­fallande med juli månad i Sverige arb.den hårda beläggningen på färjorna under industrisemesternsedan 1950