SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
informationsbehandling [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar in·form·at·ions|­be·handl·ing·en(vetenskapen om) lagring, informations­sökning och problem­lösning med hjälp av data­teknik databehandl.sedan 1964