SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
informationsstress [-∫o`ns-] substantiv ~en in·form·at·ions|­stress·entyp av stress som är karakteristisk för informations­samhället genom att människor känner att de inte hinner ta till sig och smälta mer än en bråk­del av informationsutbudet psykol.samh.sedan 1989