publicerad: 2021  
ingenting
ing·en|­ting
pronomen
[iŋ`-] el. med två huvudtryck
inte någon­ting
hon låtsades som (om) ingen­ting hade hänt; vi kan inte bara sitta här och göra ingen­ting
spec. i ett ut­tryck som inne­bär viss över­drift
ingen­ting kan vara fel­aktigare än att tro att alla ateister är ointresserade av religion
äv. med förnekande av egenskap(er) snarare än existens
han är ingen­ting (märkligt)
spec. i vissa artighets­fraser
Tack för all din hjälp! – Å, det var ingen­ting
det liknar ingen­ting se likna
det är (väl) ingen­ting med det det är (väl) inte så viktigtdet är väl ingen­ting med det, det finns viktigare saker att bry sig om!
ingen­ting ha att hämta se hämta
belagt sedan 1674; till ingen och ting