publicerad: 2021  
inkapabel inkapabelt inkapabla
in·kap·abel
adjektiv
inkapa´bel
oduglig för viss upp­gift el. i all­mänhet
inkapabel (till något/att+verb)
inkapabel (till något)
inkapabel (till att+verb)
inkapabel (att+verb)
belagt sedan 1665