SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inkline´ra verb ~de ~t in·klin·er·arvanligen perf. part. bilda viss inklination fys.seseinklination 2 inklinerasedan 1690se inklination Subst.:vbid1-766948inklinerande, vbid2-766948inklinering; inklination